Categorie: Vrienden van het Impressionisme

Een nieuwe serie artikelen over de kunstgeschiedenis van de “ruime” 19e eeuw van Franse revolutie tot aan de Eerste Wereldoorlog (1789-1914). Onder de titel “Vrienden van het Impressionisme” bekijk ik de kunstenaarsgroepen en stromingen, die het modernisme introduceerden in de kunst!