Welke schilderijen sieren het Capitool?

Joe Biden wordt vandaag geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten op de trappen van het Capitool. Het historische gebouw is het hart van de Amerikaanse democratie. Onder de imposante koepel hangen 8 schilderijen, die de belangrijkste gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis in beeld brengen.

Slechts twee weken geleden werd het Capitool bestormd door pro-Trump aanhangers. In de historische zalen vol kunst moest de politie met traangas en wapenstokken in actie komen. Een eerste inventarisatie wijst uit dat de schade aan de schilderijen meevalt. Maar wat is er eigenlijk te zien op de schilderijen en beelden in de belangrijkste zalen van het Capitool?

Pro-Trump Supporters in het Capitool (Foto: Saul LOEB / AFP)

Capitool

In 1790 gaf George Washington de opdracht voor de bouw van een nieuwe hoofdstad aan de Potomac rivier. De nieuwe stad werd genoemd naar president Washington zelf en het district naar Colombus, vandaar de huidige naam Washington D.C. (District of Columbia). In 1800 was het nieuwe parlementsgebouw, het Capitool, gereed. Na verschillende aanpassingen en uitbreidingen werd in 1863 de huidige koepel gebouwd, die gebaseerd is op het Pantheon in Paris en St Paul’s Cathedral in London.

Direct onder de koepel ligt de “Rotunda”, een ronde zaal die het hart van het Capitool vormt. Vanuit de Rotunda zijn de Senaat en het Huis van Afgevaardigden direct bereikbaar met een lange gang. In de rotunda en de nabijgelegen beeldengalerij zijn 100 beelden geplaatst van belangrijke Amerikanen (2 per staat).

Schilderijen in de Rotunda

Het congres gaf John Trumbull in 1817 de opdracht om vier grote schilderijen te maken met de belangrijkste momenten uit de Amerikaanse revolutie. Trumbull begon met het belangrijkste moment: het tekenen van de onafhankelijkheidsverklaring. Van de 56 ondertekenaars zijn er 42 op het schilderij te zien. Het schilderij staat ook afgebeeld op de Amerikaanse 2-dollar biljetten.

Als tegenhanger van de onafhankelijkheidsverklaring, schilderde Trumbull vervolgens een openlucht scene waarin de overgave van de Britse generaal General John Burgoyne wordt getoond. Naast deze beslissende overwinning werd ook de laatste overwinning van de Amerikanen vereeuwigd: de overgave van  Lord Cornwallis in 1781. Het vierde schilderij toont het aftreden van Washington als commandant der strijdkrachten. In plaats van de macht te grijpen, trekt Washington zich terug. Dit werd gezien als een daad van een echte staatsman, het algemene doel was belangrijker dan zijn eigen ambitie.

Koloniale verleden

Tussen 1840 en 1855 werden vier aanvullende schilderijen gemaakt waarin het koloniale verleden van de Verenigde Staten wordt getoond: de Landing van Columbus door John Vanderlyn, de ontdekking van de Mississippi door William Henry Powell, de doop van Pocahontas door John Gadsby Chapman en de inscheping van de pilgrims door Robert Walter Weir.

De pilgrims waren een groep Engelse strenge protestanten ofwel Puriteinen. Ze waren het niet eens met de Anglicaanse kerk en vluchtten daarom naar Leiden. Omdat ze ook in Leiden niet echt aansluiting en voorspoed vonden, besloot een groep van 102 Engelse mannen, vrouwen en kinderen in 1620 naar de nieuwe wereld te zeilen. De Pilgrims worden daarom gezien als belangrijke voorvaderen van de Amerikaanse geloofsgemeenschap. Het schilderij van Weir toont hun vertrek in leiden.

Constantino Brumidi – Apotheose van Washington

Koepel

Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de rotunda-zaal is de majestueuze koepel. Kunstschilder Constantino Brumidi was de belangrijkste kunstschilder van de overheid en werd gevraagd om een fresco te ontwerpen voor de koepel. De fresco toont Washington als een god in de hemel, omgeven door zes allegorieën voor oorlog, wetenschap, marine, landbouw, handel en industrie. Rondom de koepel ontwierp Brumidi het Fries van de Amerikaanse geschiedenis. Hoewel het lijkt op een beeldenreliëf, is het werk een frescocyclus met 19 scènes uit de Amerikaanse geschiedenis.

Vandaag wordt op de trappen van het Capitool opnieuw geschiedenis geschreven. Biden wordt ingehuldigd als president. Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vice-president van de Verenigde Staten. Wie weet, komt deze gebeurtenis ooit nog wel als schilderij of beeld in het Capitool terecht!

Gerelateerde artikelen:

4 comments

Wim Reedijk says:

Heldere uitleg bij de schilderijen en hun makers. Complimenten. Ik ben een trouw lezer van je blogs, en bewonder elke keer je creativiteit om op de actualiteit in te spelen zoals nu bij de inauguratie van de Amerikaanse president. Bij de ten hemelopneming van George Washington zie je hoe normaal het was om klassieke en christelijke iconografie met elkaar te verbinden. Ik vraag mij af of de aanduiding ‘marine’ van een van de allegorieën een al te letterlijke vertaling is van het Amerikaanse woord marine. Beter is volgens mij de vertaling ‘scheepvaart’, De afbeelding legt zeker een relatie naar de Amerikaanse zeestrijdkrachten, maar de kabel die de godin Venus in haar hand houdt is weer een verwijzing naar de schepen die hielpen bij het leggen van de eerste trans-Atlantische telegraafkabel over de zeebodem. Een gepantserd marineschip zie je op de achtergrond maar de koopvaardij komt aan haar trekken op de voorgrond. In de negentiende eeuw was Amerika minder gebrand dan nu om haar spierballen te tonen, althans in de kunst, en eerder haar ‘vriendelijke’ gezicht als handelaar. Al weten we inmiddels dat de wereldhandel niet gespeend is van imperialistische trekken.

Dank voor deze uitleg. Zoals altijd van hoge kwaliteit. Zojuist werd tijdens de inhuldiging van Biden een schilderij “The Rainbow” getoond. De schilder was Robert…… , 19e eeuw. Het doek deed me erg denken aan de Zielenvissers. De achternaam van de schilder is me ontschoten. Wie heeft die naam wel onthouden? Dank. Ton van Garderen.

Geef een reactie