Kunst Nieuws

Is er een toekomst voor Museum het Valkhof?

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Nijmegen over een reddingsplan voor Museum het Valkhof. Er zijn miljoenen nodig voor een verbouwing en de uitvoering van nieuwe plannen. Zonder geld komt sluiting van het museum dichterbij.

Museum het Valkof is al jarenlang een zorgenkindje. De gemeente weigert de investeren en het museum slaagt er onvoldoende in om externe fondsen binnen te halen. Het resultaat: lage bezoekersaantallen en een beperkt tentoonstellingsprogramma. Het lijkt een vicieuze cirkel: zonder grote tentoonstellingen weinig publiek en door weinig publiek weinig investeringen.

Museum het Valkhof vanuit het Park

Verbouwing
Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen van de klimaatbeheersing. Zonder aanpassingen zullen andere musea geen werken meer uitlenen. De doodsteek voor het museum. Museum het Valkhof heeft daarom een verbeterplan opgesteld voor een verbouwing van het museumgebouw en een nieuwe strategie, die het museum naar 125.000 bezoekers per jaar moet leiden. Het kostenplaatje: grofweg 16 miljoen euro.

Veel politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad twijfelen of dit een haalbare ambitie is. De partijen weten daarom niet of de investering wel de moeite waard is. Deze houding is tekenend voor de huidige Nederlandse beleid. Musea worden alleen afgerekend op bezoekersaantallen en blockbuster tentoonstellingen. Collectiebeheer en waardevolle kleinere tentoonstellingen voor hedendaagse kunstenaars mogen geen geld kosten.

Fries Museum tijdens de Escher Tentoonstelling

Investeringen
Maar zelfs als het doel hoge bezoekersaantallen is, staat de haalbaarheid van het plan met investeringen. Grote tentoonstellingen kosten nou eenmaal geld. In goed voorbeeld zijn de recente resultaten van het Fries museum. Het museum had jarenlang zo’n 60.000 bezoekers per jaar. Toen Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa werd, konden dankzij de Europese subsidies grote tentoonstelling rondom Escher en Rembrandt worden georganiseerd. Het resultaat: 348.000 bezoekers in 2018.

Het Fries museum wist vervolgens dankzij de inzet van eigen reserves ook in 2019 grote tentoonstellingen te programmeren. Het museum wist zo 150.000 bezoekers te halen. Hiervan kwamen 95.000 mensen speciaal voor het museum naar Friesland, en die bezoekers gaven gezamenlijk 5 miljoen euro uit. Investeringen in het museum zorgden dus voor meer uitgaven in de regio. Maar ook voor het Fries Museum geldt dat bij uitblijven van structurele middelen, de bezoekersaantallen zullen terugzakken.

Plan van het Museum het Valkhof met nieuw dakterras

Samenwerken
Ook Museum het Valkhof heeft in het verleden laten zien dat grote tentoonstellingen bezoekers trekken. In 2018 programmeerde het museum een tentoonstelling rondom het getijdenboek van Maria van Gelre. Een dure tentoonstelling die dankzij externe geldschieters werd gerealiseerd. Het resultaat: een zeer succesvol jaar met ruim 110.000 bezoeker (t.o.v. 75.000 normaal).

De kracht van de Maria van Gelre tentoonstelling zat hem in de verbinding met de stad. Maria was hertogin van Gelre en zo belangrijk voor de geschiedenis van Nijmegen. Bovendien was de Nijmeegse Radboud Universiteit partner en onderzocht het manuscript in detail. Hierdoor werden ook externe geldschieters enthousiast en werd deze tentoonstelling mogelijk.

Ambitie
Museum het Valkhof heeft een fantastische archeologische collectie en de mooiste collectie Nederlandse pop art van ons land. Kansen genoeg dus om mooie tentoonstellingen rond deze thema’s te ontwikkelen en het museum opnieuw op de kaart te zetten! Zou het niet fantastisch zijn als de beroemde Valkhofburcht van Jan van Goyen wordt getoond naast andere werken van zijn hand? Of een grote Pop Art tentoonstelling waarin de Nederlandse kunstenaars naast hun Amerikaanse collega’s worden getoond.

De gemeente zou in de toekomst de rol van partner van het Valkhof moeten pakken. Dus niet alleen geldschieter, maar als partner bij de programmering en bij de marketing. Ze moeten investeren in het gebouw om de basis op orde te brengen en een actieve rol pakken bij vinden van externe financiers voor tentoonstellingen. Een succesvol Valkhof brengt bezoekers naar de stad.

Welke thema’s wil Nijmegen – als oudste van het land – onder de aandacht brengen? De Romeinse Limes worden dit jaar uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Zou het Valkhof niet het museum zijn om dit om te zetten in de tentoonstelling? De gemeente Nijmegen en Museum het Valkhof hebben alle troeven in handen om er gezamenlijk een succes van te maken, nu de wil nog.

Wat zijn uw mooiste herinneringen aan Museum het Valkhof? We lezen het graag in de reactieruimte!

1 reactie op “Is er een toekomst voor Museum het Valkhof?

  1. En nu maar hopen op een positieve uitslag.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: